top of page

Malířka Eliška Hamajdová 

 

Umělecké prohlášení


Moje médium je figurativní malba. Zajímám se o prostředí a s ním spojenou intimitu ve vztahu k jedinci. Konceptualizuji svá díla komponováním současných sociálních témat se subjektivními prožitky a emocemi.

Artist's statement


My medium is figurative painting. I am interested in the environment and the associated intimacy in relation to the individual. I conceptualize my works by composing contemporary social themes with subjective experiences and emotions.
 

Aktuality

bottom of page