top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Ostatní

Obrazy jsou úzce spjaty s mým osobním životem, např. první samostatný pokoj při studiu na VŠ, doprava a cesty do školy či stáž v Šalounově ateliéru v roce 2013, obrazy jsou jím buď inspirované či to jsou studie daného prostředí.

bottom of page