top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Tekutá modernita

Soubor obrazů Tekutá modernita odkazuje na sociologický pojem, který poprvé použil Zygmunt Bauman k popsání soudobé společnosti a jejích změn. Bauman odmítá současnost označit za dobu postmoderní, tvrdí, že se modernita pouze posunula do pozdní fáze. Společnost v tekuté modernitě je proměnlivá, silně individualizovaná, konzumní a globalizovaná, jež postrádá či zapomíná pevné základy modernity.[1] Znepokojeni dnešní dobou, kdy se řídíme touhou namísto potřeb, zboží, zážitky a dojmy nás odkloňují od podstaty bytí a svět, ve kterém tvoříme a žijeme, balancuje na hraně prázdnoty.

1. LACHMANN, Filip. Zygmunt Bauman – sociolog věku nejistoty. Sociální teorie [online]. 2013. Dostupné online

bottom of page